Numara : 323
Tarih : 23.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/323 

Konu: Tareks Hakkında Yazı Yayımlandı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.12.2021 tarihli 70260540 sayılı İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap yazıda, İGMD’nin tareks başvurularında bilgi geri dönüşlerinde yaşanan sorunlara ilişkin talebinin incelendiği belirtilmekle beraber tareks sistemi günün ihtiyaçları ve edinilen tecrübeler kapsamında güncellenmekte olduğu ve söz konusu denetimlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmiştir.

İlgili Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Tareks Hakkında Dağıtımlı Yazı

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.