Numara : 322
Tarih : 22.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/322 

Konu: Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

23.12.2021 tarihli ve 31698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler ile, ilgili tebliğlerde yer alan tarife kontenjanları listesine aşağıda tabloda belirtilen “Azami Miktar” sütunu eklenmiş ve tarife kontenjanı listesinde yer alan bazı kod numara satırları değiştirilmiştir.

Tebliğ Adı

Değişen Tarife Kontenjanı Satırı

GTİP

Tanım

Azami Miktar

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTÜ15

2106.10.80.00.11

Diyet mamaları

20 ton

2106.10.80.00.19

Diğerleri

2106.90.98.00.12

Koko tozu

2106.90.98.00.13

Koku komprimeleri

2106.90.98.00.14

Jöleler

2106.90.98.00.15

Emülgatörler

2106.90.98.00.16

Diyet mamaları

2106.90.98.00.19

Diğerleri

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

AB013

0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)

Diğerleri

20 ton

AB014

0603.11.00.00.00

Güller

5 ton

0603.12.00.00.00

Karanfiller

0603.13.00.00.00

Orkideler

0603.14.00.00.00

Krizantemler

0603.15.00.00.00

Zambaklar (Lilium spp.)

0603.19

Diğerleri

AB040

1207.70.00.00.00

Kavun, Karpuz tohumu

20 ton

12.09 (1209.10.00.00.00 hariç)

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

AB059

2309.10

Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)

20 ton

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

BK072

2106.10.80

Diyet Mamaları - Diğerleri

20 ton

2106.90.98

Koko tozu - Koku komprimeleri - Jöleler - Emülgatörler - Diyet mamaları - Diğerleri

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İRAN005

0703.20

Sarımsaklar

5 ton

İRAN015

0802.11

Kabuklu

20 ton

0802.12

Kabuksuz

İRAN016

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

20 ton

İRAN017

0804.10.00.00.00

Hurma

20 ton

İRAN021

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

20 ton

0807.19.00.00.00

Diğerleri

Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MIS03

0703.20

Sarımsaklar

5 ton

MIS08

09.09

Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri

5 ton

MIS12

12.02

Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)

20 ton

Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MD006

0802.31.00.00.00

Kabuklu

20 ton

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

0802.90.85.00.00

Diğerleri

Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ŞİLİ026

0802.11

Kabuklu

20 ton

0802.12

Kabuksuz

0802.31.00.00.00

Kabuklu

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

 

 

İlgili Tebliğler’e aşağıdaki bağlantı yollları ile ulaşabilirsiniz:

 

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.