Numara : 320
Tarih : 21.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/320

Konu: Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Tayland Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.12.2021 tarihli 70051438 sayılı dağıtımlı yazıda, Tayland Endüstri Federasyonu tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin hızlı ve güvenilir şekilde teyid edilebilmesi amacıyla, Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin doğruluğunun sağlandığı yönteme benzer şekilde bir yöntemin bildirilene kadar, anılan Federasyon tarafından düzenlenen belgelerin doğruluğunun aşağıda iletişim adresine belge numarasının iletilmesi suretiyle sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

“Ms. Aranya 

Tel: 02 345 1010 

E-mail: aranyar@fti.or.th”

İlgili Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Tayland Hakkında Dağıtımlı Yazı 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.