Numara : 319
Tarih : 21.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/319

Konu: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) Yayımlandı.

21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğe göre, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı (% 36,20) çerçevesince damga vergileri “Konşimentolar için 26,80 TL, Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri için 45,40 TL, Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları için 19,80 TL ve Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler için 176,70 TL” olarak belirtilmiştir.

İlaveten her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.