Numara : 90
Tarih : 18.12.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/96

Konu: Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Cevaplı Yazı Yayınlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 11.12.2019 tarihli ve 50253907 sayılı yazıda; antrepo beyannamesi ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan eşyalar için, bu mağazalara ürün tedarik eden ve e-Fatura kullanıcısı olan firmalarca düzenlenecek e-Faturaların niteliği hakkındaki tereddütlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca gönderilen 02.12.2019 tarihli ve E.166866-1138 sayılı yazının  dağıtımı yapılmıştır.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yazısında;

  • Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde düzenlenecek beyannamenin, Gümrük Beyannamesi değil Antrepo Beyannamesi olduğu, e-Faturanın İhracat e-Fatura senaryosu ile değil Temel/Ticari Fatura Senaryosu ile düzenlenmesi ve fatura tipi olarak “istisna” seçilip “301 Mal İhracı” kodu ile işlem yapılması,
     
  • Bununla birlikte, alıcının e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmaması halinde satıcının e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması durumunda; düzenleyeceği faturanın "e-Arşiv Fatura" olması ve Temel/Ticari Fatura Senaryosu ile Fatura Tipinin "İstisna" olarak seçilip "301 Mal İhracı" kodu ile işlem yapılması gerektiği,
     
  • Satıcının e-Arşiv Fatura uygulamasına da kayıtlı kullanıcı olmaması halinde ise; düzenlenecek faturanın matbu (matbaa baskılı) kağıt fatura olması gerektiği

belirtilmiştir.


Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlenmesi Hakkında

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.