Numara : 9
Tarih : 8.1.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/9

Konu: Duvar Kağıdı Ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

08.01.2019 tarihli ve 30649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 sayılı Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın 5 USD/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup anılan kontenjan kapsamında yapılacak ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacağı belirtilmiştir.

G.T.İ.P

Eşya Tanımı

Miktar (Ton)

1.Dönem*

2.Dönem*

3.Dönem*

4814.20.00.00.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı,boyalı,desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.970

 

 

 

 

 

 

 

 

2970

4814.90.10.00.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları,pürtüklenmiş,kabartılmış,yüzeyi boyanmış,motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar

4814.90.70.10.00

Duvar Kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirini paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıtttan meydana gelmiş olanlar)

*1.Dönem bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 5/8/2019 tarihine kadar olan dönemi, 2. ve 3. Dönem ise 1.Dönemi takip eden ikinci ve üçüncü yıllık dönemleri ifade eder.

 

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

Duvar Kağıdı Ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması İlişkin Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.