Numara : 85
Tarih : 4.12.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/85

Konu: Yıllık Faaliyet Raporları Kapsamına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Müşavirliği Derneğine muhatap, 13.11.2019 tarihli ve 49371417 sayılı yazısında, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158inci maddesi uyarınca hazırlanıp Bölge Müdürlüklerine sunulan yıllık faaliyet raporlarının incelenmesi esnasında;

  • İdare ile firmanın tespit ettiği beyanname sayıları arasında, %10'u aşmayan miktarda fark bulunması halinde, raporun beyanname sayısı özelinde uygun olduğunun kabul edilmesi,
     
  • Rapora konu beyannamelerin rejim kodu itibarıyla doğru seçilip seçilmediğine ilişkin kontrollerin ise öncelikle Bakanlığın Karar Destek Sistemi (KDS) üzerinden firma bazında ilgili dönemde tescil edilmiş beyannamelerinin rejim kodu bazında ayrıştırılması ve toplam beyannameler içinde paylarının belirlenmesi, akabinde faaliyet raporu özet tablolarda yer alan oranlar ile mukayese edilerek her bir rejim kodu bazında %20'yi aşmayan, rejim kodu bazında idarece tespit edilen beyan sayısının 20'den az olması halinde ise %50'yi aşmayan, farklılıkların dikkate alınmaması, şeklinde işlemlerin tekemmül ettirilerek faaliyet raporlarının kabul edilmesi,

gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Yıllık Faaliyet Raporları Kapsamına İlişkin Dağıtımlı Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.