Numara : 83
Tarih : 15.11.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/83

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32) Yayımlanmıştır.

9.11.2019 tarihli ve 30943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 3812.20.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu, “diğerleri” tanımlı ve Kore Cumhuriyeti menşeli eşya ithalatıyla, dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı aşağıdaki tabloda belirtilmiş oranlar kapsamında dampinge karşı kesin önlem uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

3812.20.90.00.00

Diğerleri (Yalnız dioktil tereftalat içerenler)

Kore Cumhuriyeti

 LG Chem Ltd.

7,99

 Diğerleri

12,57


Tebliğ yayımı tarihinde yürülüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.