Numara : 80
Tarih : 25.10.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/80

Konu: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2019/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

22.10.2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile 5403.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan ürünün ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildiği bildirilmiştir.

GTP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük ($/Kg)
1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) 0,3 0,29 0,28
5402.32.00.00.00 Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.51 Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.61 Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.45 Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden 0,1 0,09 0,08

Söz konusu Tebliğ ve Ek’ine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2019/2)

EK

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.