Numara : 8
Tarih : 7.1.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/8

Konu: A.TR Dolaşım Belgelerinde Fatura Numarası Belirtilmesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.  

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından  yayımlanan 21.12.2018 tarihli ve 40024375 sayılı A.TR Dolaşım Belgelerinin Doldurulması konusu Dağıtımlı Yazı ile Dolaşım Belgelerinin 10 numaralı kutusunun sevkiyata konu tüm eşya için yeterli alana sahip olmadığı hallerde, faturada eşyanın tanınmasına imkan verecek yeterlikte cins, nevi, nitelik ve miktara ilişkin bilgilerin mevcut olması kaydıyla, bu kutuda sadece ekli faturaya atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiş olan Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdarelerince kabul edilmesi ve tereddüt halinde ise belgeye ilişkin sonradan kontrol sürecinin başlatılması şeklinde bir uygulama tesis edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

A.TR Dolaşım Belgelerinde Fatura Numarası Belirtilmesine İlişkin Yazı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.