Numara : 79
Tarih : 25.10.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/79

Konu: 1665 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile 58. Fasıldaki Bazı Ürünlerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.

18.10.2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1665 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Karara ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen gaz mensucat, tüller ve diğer ağ mensucat, kordelalar, dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve benzeri eşya, parça halinde kordonlar, işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden dokunmuş mensucat, parça ,şerit veya motif halinde işlemeler ve aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat maddelerin ithalatında %10 oranında ilave gümrük vergisi getirildiği belirtilmiştir.

G.T.İ.P İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)*
Eşyanın Tanımı 1 2 3 4 5 9
6 7 8
58.03 Gaz Mensucat 0 0 0 0 10 10 10 10
58.04 Tüller ve diğer ağ mensucat 0 0 0 0 10 10 10 10
58.06 Kordelalar 0 0 0 0 10 10 10 10
58.07 Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve benzeri eşya 0 0 0 0 10 10 10 10
58.08 Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası 0 0 0 0 10 10 10 10
58.09 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden dokunmuş mensucat 0 0 0 0 10 10 10 10
58.10 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler; 0 0 0 0 10 10 10 10
58.11 Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat 0 0 0 0 10 10 10 10
*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Fas,Filistin,Tunus,Mısır,Gürcistan,Arnavutluk,Şili,Sırbistan,Karadağ,Kosova,Morityus,Moldova,Faroe Adaları;  2: Güney Kore; 3:Malezya 4: Singapur; 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu;
6: En Az Gelişmiş Ülkeler; 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8:Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9: Diğer Ülkeler

 

Karar’a ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacağı ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı düzenlenmiştir.
Karar’ın Geçici 1’inci maddesi ile, Karar’ın yayım tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

1665 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.