Numara : 78
Tarih : 8.10.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/78

Konu: Bazı Gümrük Müdürlükleri Normal Çalışma Saatlerine İlave Olarak İki Saat Daha Açık Bulundurulacaktır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.10.2019 tarihli 2019/38 sayılı ve fazla mesai işlemleri konulu Genelge ile; mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesinin mümkün bulunduğu ve ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 03.10.2019 tarihli ve 21558579-010.06.02 sayılı dağıtımlı yazı ile aşağıda belirtilen Gümrük Müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularınında ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

 

Gümrük Müdürlüğü

İl

Nöbetçi Gümrük

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

İlave 2 saat

A.H.L Kargo Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

İlave 2 saat

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul

İlave 2 saat

İzmir Gümrük Müdürlüğü

İzmir

İlave 2 saat

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin

İlave 2 saat

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Bursa

İlave 2 saat

Derince Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

İlave 2 saat

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli

İlave 2 saat

İlgili Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/38 Sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.