Numara : 77
Tarih : 3.9.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/77

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6) Yayımlanmıştır.

3.09.2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6) kapsamında aşağıdaki tabloda G.T.I.P. ve tanımı yer alan bazı oyuncak, oyun, spor ve eğlence malzemelerinin (yalnız karşılarında gösterilen kıymetin altında birim kıymete haiz olanlarının) ithalinde ileriye yönelik gözetim uygulanacağı belirtilmiştir.

Sıra No G.T.I.P. Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları / Ton (Brüt Ağırlık))
1 9503.00.10.11.00 Oyuncak bebekler için arabalar 5.000
2 9503.00.10.12.00 Üç tekerlekli bisikletler 10.000
3 9503.00.10.19.11 Skuterler 6.000
4 9503.00.10.19.19 Diğerleri (Akülü arabalar hariç) 7.500
Yalnız akülü arabalar 25.000
5 9503.00.21.00.00 Oyuncak bebekler 10.000
6 9503.00.29.00.00 Aksam, parça ve aksesuarlar 5.000
7 9503.00.30.00.00 Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarları dahil), birleştirilecek türden küçültülmüş modeller 8.000
8 9503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar 10.000
9 9503.00.39.00.00 Diğer maddelerden olanlar 7.500
10 9503.00.41.00.00 İçleri doldurulmuş olanlar 10.500
11 9503.00.49.00.00 Diğerleri 10.000
12 9503.00.55.00.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları 8.000
13 9503.00.61.00.00 Ahşap olanlar 5.000
14 9503.00.69.00.00 Diğerleri 6.000
15 9503.00.70.00.00 Diğer oyuncaklar (takım ve set halinde olanlar) 9.000
16 9503.00.75.00.00 Plastik maddelerden olanlar 8.000
17 9503.00.79.00.00 Diğer maddelerden olanlar 10.000
18 9503.00.81.00.00 Oyuncak silahlar 8.000
19 9503.00.85.00.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller 9.000
20 9503.00.87.00.00 Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları 10.000
21 9503.00.95.00.00 Plastik maddeden olanlar 7.000
22 9503.00.99.00.00 Diğerleri 8.000
23 9504.40.00.00.00 Oyun kağıtları 10.000
24 95.5 Bayram, karnaval, veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası ve süpriz eşyası dahil) 30.000

 

Tebliğ yayım tarihi itibariyle 30 uncu günde uygulanmaya başlanacaktır.

Söz konusu Tebliğe ve ekine aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.