Numara : 76
Tarih : 3.9.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/76

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) Yayımlanmıştır.

3.09.2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) kapsamında aşağıdaki tabloda G.T.I.P. ve tanımı yer alan bazı plastikten torba ve çantaların (yalnız karşılarında gösterilen kıymetin altında birim kıymete haiz olanlarının) ithalinde ileriye yönelik gözetim uygulaması belirtilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
3923.21.00.00.19 Diğerleri 3.200
3923.29.10.00.19 Diğerleri 3.200
3923.29.90.00.19 Diğerleri 3.200

 

Tebliğ yayım tarihi itibariyle 30 uncu günde uygulanmaya başlanacaktır.

Söz konusu Tebliğe ve ekine aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.