Numara : 73
Tarih : 22.8.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/73

Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1474) Yayımlanmıştır.

22.08.2019 tarihli ve 30866 sayılı Resmi Gazete'de İthalat Rejim Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1474) yayımlandı.

Karara göre;

  • Ekli listede GTIP'leri belirtilen Kosova Menşeli tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi oranları ile varsa ithalat rejim kararına ekli 3 sayılı listede yer alan tarım payı ve 4 sayılı listede yer alan toplu konut fonu oranları sıfır olarak uygulanacaktır.
     
  • İthalat Rejimi Kararına ek kararlar ile uygulanan ilave gümrük vergisi Kosova menşeli ürünler için uygulanmayacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1474)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.