Numara : 5
Tarih : 7.1.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/4

Konu: İran menşeli 3903.19 GTİP’i altında yer alan polistren ithalatında %11,3 oranında dampinge karşı kesin önlemi içeren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine  İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.  

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (4.Mükerrrer) yayımlanan 2018/40 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile, İran Menşeli 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı polistiren eşyasının Türkiye’ye ithalatında %11,3 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

3903.19.00.00.00

Diğerleri

İran İslam Cumhuriyeti

Tüm Firmalar

%11,3

 

Söz konusu Tebliğ’e ve Ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

EK

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.