Numara : 47
Tarih : 22.5.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/47

Konu: Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2019/21 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.05.2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 7/a maddesinin ikinci fıkrasından bahisle; dahilde işleme izni kapsamında dahi olsa Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş kıymetli maden ithalinin mümkün bulunmadığı, diğer taraftan standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin dahilde işleme izni kapsamında Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithalinin mümkün olduğu ve bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirimin zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir. 

İlgili Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/21 Sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.