Numara : 41
Tarih : 24.4.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/41

Konu: Bazı Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubukların Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Olmayan Ülkelerden İthalatında Gümrük Vergisi Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 956 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; İthalat rejim kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen eşyaya aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde (6) sayılı dipnotun tanımlandığı ve anılan dipnotun 72.faslın sonuna eklendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, karar yayım tarihi itibariyle 7214.20 GTİP’li aşağıda listede belirtilen ürünlerin diğer ülkeler gümrük vergisi, dünya ticaret üyesi olmayan ülkeler için %30 olarak uygulanmaya başlanılmıştır. 

G.T.İ.P

Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

5

9

6

7

8

7214.20.00.00.11

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.12

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.13

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.14

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.15

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.16

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.19

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

*(6)Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi %30 uygulanır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Bazı Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubukların Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Olmayan Ülkelerden İthalatında Gümrük Vergisi Uygulanması Hakkında Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.