Numara : 36
Tarih : 5.4.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/36

KONU: Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti Hakkında 2019/9 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.03.2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge ile geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapacak ve yeniden ihraç edilecek eşya ile ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek ve yeniden ithal edilecek eşyanın ayniyet tespitine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Genelge uyarınca, geçici ithalat ve geçici ihracat rejimleri kapsamında yapılan işlemlerde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip kişiler tarafından beyan edilen her türlü eşyanın ve Onaylanmış Kişi Statü belgesine sahip kişiler tarafından ekli listede yer alan GTİP'lerden beyan edilen eşyalar için, eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/9 Sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.