Numara : 33
Tarih : 1.4.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/33

KONU: Kağıtsız İhracat İşlemlerine İlişkin Yükümlü Kılavuzu Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü internet sitesinde 26 Mart 2019 tarihinde "Kağıtsız İhracat İşlemlerine İlişkin Yükümlü Kılavuzu" yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kılavuz ile Bakanlıkça yürütülmekte olan "İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi" ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgelerin ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm taleplerin elektronik ortama alınması uygulamasına ilişkin detaylar düzenlenmiştir.

Söz konusu Kılavuza aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi Kılavuzu

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.