Numara : 3
Tarih : 7.1.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/3

Konu: Bazı Paslanmaz Çelikten Borular ve İçi Boş Profil Ürünleri İthalinde Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Kesin Önlemde Değişikliğe İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (4.Mükerrrer) yayımlanan 2019/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 

Bu tebliğ ile, 2013/4 sayılı Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 GTİP’i altında yer alan “Diğerleri” ve 7306.61.10.00.00 GTİP’i altında yer alan “paslanmaz çelikten olanlar” eşyasının ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ve Ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

 

EK

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.