Numara : 2
Tarih : 7.1.2019

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2019/2

Konu: Bazı Demir veya Çelikten Sıkıştırılmış veya Sıvı Hale Getirilmiş Gazlar İçin Dikişsiz Kapların İthalatında Gözetim Uygulaması İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (4.Mükerrrer) yayımlanan 2018/15 sayılı ithalatta gözetim uygulaması ilişkin tebliğ yayımlanmıştır. 

Tebliğ ile bazı demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kapların ithalatında, aşağıda GTİP numarası ve tanımı belirtilen eşyaları kapsayan (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmiştir.

G.T.İ.P

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

7311.00.11.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

3

7311.00.11.90.00

Diğerleri

3

7311.00.13.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

3

7311.00.13.90.00

Diğerleri

3

*Brüt Ağırlık

 

Söz konusu Tebliğ’e ve Eklerine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

 

EKLER

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.