Numara : 54
Tarih : 12.12.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/54

Konu: 433 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile Bazı Ürünlerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.

10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de 433 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.

Bu Karar kapsamında, Karara ekli tabloda belirtilen ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Buna göre, söz konusu tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacaktır; ancak Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır. 

Diğer taraftan, Karar’ın Geçici  1’inci maddesinde; 10.12.2018 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 10.12.2018 tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Tebliğ Eki Tablo aşağıdaki gibidir. 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

 

5

8

4

6

7

3917.29.00.10.00

Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

0

0

0

0

10

10

10

3917.29.00.30.00

Dikişli borular

0

0

0

0

10

10

10

3917.29.00.40.00

Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar

0

0

0

0

10

10

10

3917.29.00.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

3917.31.00.20.00

Hava kanalları

0

0

0

0

10

10

10

3917.31.00.80.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

3917.32.00.10.00

Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

0

0

0

0

10

10

10

3917.32.00.20.00

Sosis, sucuk, salam için suni kılıflar

0

0

0

0

10

10

10

3917.32.00.30.00

Dikişli borular

0

0

0

0

10

10

10

3917.32.00.40.00

Hava kanalları

0

0

0

0

10

10

10

3917.32.00.80.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

3917.33.00.00.00

Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) (1)

0

0

0

0

10

10

10

3917.39.00.10.00

Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

0

0

0

0

10

10

10

3917.39.00.30.00

Dikişli olanlar

0

0

0

0

10

10

10

3917.39.00.40.00

Hava kanalları

0

0

0

0

10

10

10

3917.39.00.80.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

3917.40.00.00.11

Sert polivinil klorür boru ekleme parçalan (basınçlı borular için) (1)

0

0

0

0

10

10

10

3917.40.00.00.12

Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için mutlar (1)

0

0

0

0

10

10

10

3917.40.00.00.19

Diğerleri (1)

0

0

0

0

10

10

10

3922.10.00.00.11

Banyo küvetleri

0

0

0

0

10

10

10

3922.10.00.00.12

Duş tekneleri

0

0

0

0

10

10

10

3922.10.00.00.13

Lavabolar

0

0

0

0

10

10

10

3922.10.00.00.14

Eviyeler

0

0

0

0

10

10

10

3922.20.00.00.00

Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapaklan

0

0

0

0

10

10

10

3922.90.00.10.00

Su depoları (donanımlı olsun olmasm)

0

0

0

0

10

10

10

3922.90.00.90.11

Bideler

0

0

0

0

10

10

10

3922.90.00.90.12

Sifonlar (Pis su tesisatı için)

0

0

0

0

10

10

10

3922.90.00.90.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

5

8

6

7

3925.10.00.00.00

Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar

0

0

0

0

10

10

10

3925.20.00.00.00

Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri

0

0

0

0

10

10

10

3925.30.00.00.11

Panjurlar

0

0

0

0

10

10

10

3925.30.00.00.12

Menfezler

0

0

0

0

10

10

10

3925.30.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

3925.90.10.00.00

Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları

0

0

0

0

10

10

10

3925.90.20.00.00

Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları

0

0

0

0

10

10

10

3925.90.80.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

4805.11.00.00.00

Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting) kağıdı

0

0

0

0

10

10

10

4805.12.00.00.00

Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı

0

0

0

0

10

10

10

4805.19.10.10.00

Kağıtlar

0

0

0

0

10

10

10

4805.19.10.20.00

Kartonlar

0

0

0

0

10

10

10

4805.19.90.10.00

Kağıtlar

0

0

0

0

10

10

10

4805.19.90.20.00

Kartonlar

0

0

0

0

10

10

10

4805.24.00.10.00

Kağıtlar

0

0

0

0

10

10

10

4805.24.00.20.00

Kartonlar

0

0

0

0

10

10

10

4805.25.00.10.00

Kağıtlar

0

0

0

0

10

10

10

4805.25.00.20.00

Kartonlar

0

0

0

0

10

10

10

6802.10.00.10.00

Kayağan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar

0

0

0

0

10

10

10

6802.10.00.90.11

Kalkerli taşlardan veya su mermerinden

0

0

0

0

10

10

10

6802.10.00.90.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

6802.21.00.00.11

Yontulmuş veya kesilmiş mermer

0

0

0

0

10

10

10

6802.21.00.00.12

Yontulmuş veya kesilmiş traverten

0

0

0

0

10

10

10

6802.21.00.00.13

Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri

0

0

0

0

10

10

10

6802.21.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

6802.23.00.00.00

Granit

0

0

0

0

10

10

10

6802.29.00.10.00

Diğer kalkerli taşlar

0

0

0

0

10

10

10

6802.29.00.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

6802.91.00.00.11

Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları

0

0

0

0

10

10

10

6802.91.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

6802.92.00.00.00

Diğer kalkerli taşlar

0

0

0

0

10

10

10

6802.93.10.00.00

Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar

0

0

0

0

10

10

10

6802.93.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

5

8

6

7

6802.99.10.00.00

Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar

0

0

0

0

10

10

10

6802.99.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

6810.11.10.00.00

Hafif betondan (esası ezilmiş siingertaşı, granüle cüruf vb) olanlar

0

0

0

0

10

10

10

6810.11.90.00.11

Suni mermerden olanlar

0

0

0

0

10

10

10

6810.11.90.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

6810.19.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

6810.91.00.00.00

İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

0

0

0

0

10

10

10

6810.99.00.00.11

Betondan bordür taşlan

0

0

0

0

10

10

10

6810.99.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

7019.39.00.00.11

Örtüler

0

0

0

0

10

10

10

7019.39.00.00.12

Şilteler

0

0

0

0

10

10

10

7019.39.00.00.13

Panolar

0

0

0

0

10

10

10

7019.39.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

7117.11.00.00.00

Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler

0

0

0

0

18

18

18

7117.19.00.10.00

Bakırdan saat ve gözlük zinciri

0

0

0

0

18

18

18

7117.19.00.90.11

Camdan akşamı olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.19.00.90.21

Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.19.00.90.29

Diğerleri

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.10.00

Plastik maddelerden ve camdan olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.20.00

Ahşap olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.30.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.40.11

Her nevi boynuzdan olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.40.12

Mercandan olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.40.13

İşlenmiş bağadan olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.40.14

İşlenmiş fildişinden olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.40.15

İşlenmiş sedeften olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.40.16

İşlenmiş kemikten olanlar

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.40.19

Diğerleri

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.50.00

Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler(adi metaller hariç)

0

0

0

0

18

18

18

7117.90.00.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

18

18

18

7308.90.51.00.00

İzole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar

0

0

0

0

10

10

10

7308.90.59.00.11

İnşaat akşamı

0

0

0

0

10

10

10

7308.90.59.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

7308.90.98.00.12

İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi

0

0

0

0

10

10

10

7308.90.98.00.13

Perfore profiller

0

0

0

0

10

10

10

7308.90.98.00.14

Debi ayar damperi

0

0

0

0

10

10

10

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

5

8

6

7

7308.90.98.00.15

Tek yönlü yaylı klape

0

0

0

0

10

10

10

7308.90.98.00.16

Sandviç panel

0

0

0

0

10

10

10

7308.90.98.00.18

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

7314.39.00.00.11

Demir veya çelik tellerden örgüler

0

0

0

0

10

10

10

7314.39.00.00.12

Demir veya çelik tellerden kafeslikler

0

0

0

0

10

10

10

7314.39.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

7315.89.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

7321.90.00.00.11

Ocaklar için dökme demirden ızgaralar

0

0

0

0

10

10

10

7321.90.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

8528.72.10.00.00

Teleprojektörler

0

0

0

0

10

10

10

8528.72.20.00.00

Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar

0

0

0

0

10

10

10

8528.72.30.00.00

İçinde resim tüpü olanlar

0

0

0

0

10

10

10

8528.72.40.00.00

Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar

0

0

0

0

10

10

10

8528.72.60.00.00

Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar

0

0

0

0

10

10

10

8528.72.80.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

8536.20.10.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)

0

0

0

0

10

10

10

8536.20.10.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

8536.20.90.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)

0

0

0

0

10

10

10

8536.20.90.00.19

Diğerleri

0

0

0

0

10

10

10

8544.20.00.10.11

Telgraf ve telefon hattı için olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.20.00.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.20.00.90.11

Telgraf ve telefon hattı için olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.20.00.90.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.91.11.11

Elektrik enerjisi nakli için kablolar

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.91.11.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.91.19.11

Elektrik enerjisi nakli için kablolar

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.91.19.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.93.11.11

Elektrik enerjisi nakli için kablolar

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.93.11.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.93.19.11

Elektrik enerjisi nakli için kablolar

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.93.19.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.95.11.11

Asetatlı ve silikonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.95.11.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.95.19.00

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.99.11.00

Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.99.19.11

Asetatlı ve silikonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.49.99.19.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.10.10.11

Gaz izalosyonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.10.10.12

Sıvı izalosyonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.10.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMÎ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

5

8

6

7

8544.60.10.90.11

Asetatlı ve silikonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.10.90.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.90.10.11

Gaz izalosyonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.90.10.12

Sıvı izalosyonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.90.10.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.90.90.11

Asetatlı ve silikonlu olanlar

0

0

0

0

15

15

15

8544.60.90.90.19

Diğerleri

0

0

0

0

15

15

15

9503.00.21.00.00

Oyuncak bebekler

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.29.00.00

Aksam, parça ve aksesuarlar

0

0

0

0

15

15

15

9503.00.30.00.00

Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek türden küçültülmüş modeller

0

0

0

0

30

30

30

9503.00.35.00.00

Plastik maddelerden olanlar

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

0

0

0

0

30

30

30

9503.00.41.00.00

İçleri doldurulmuş olanlar

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.49.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

30

30

30

9503.00.55.00.00

Oyuncak müzik alet ve cihazları

0

0

0

0

30

30

30

9503.00.61.00.00

Ahşap olanlar

0

0

0

0

30

30

30

9503.00.70.00.00

Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.75.00.00

Plastik maddelerden olanlar

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.79.00.00

Diğer maddelerden olanlar

0

0

0

0

30

30

30

9503.00.81.00.00

Oyuncak silahlar

0

0

0

0

30

30

30

9503.00.85.00.00

Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.87.00.00

Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.95.00.00

Plastik maddelerden olanlar

0

0

0

0

25

25

25

9503.00.99.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

30

30

30

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

433 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.