Numara : 47
Tarih : 16.10.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/47

Konu: Demir Çelik Ürünleri İthalatında Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ ile, Ek-1’de GTİP’leri ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında 1/10/2018 tarihli ve 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmiştir.

Tebliğ uyarınca;

  • Açılan genel tarife kontenjanının dağıtımının, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacağı,
  • Genel tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodunun seçileceği,
  • Açılan belirli ülkeler tarife kontenjanının dağıtımının, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacağı,
  • Belirli ülkeler tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodunun seçileceği

belirtilmiştir.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilecektir.

Söz konusu Tebliğ’e ve ekine aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

2018/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.