Numara : 46
Tarih : 13.10.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/45

Konu: Kore Cumhuriyeti Menşeli 3907.69 GTİP’li Eşya İthalatında Koruma Önlemine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

13.10.2018 tarihli ve 30564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemine İlişkin Tebliğ ile, Kore Cumhuriyeti menşeli 3907.69 GTİP’li “Diğerleri” tanımlı eşyanın ithalatında 2 yıl süre ile aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde Ek Mali Yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığı’na öneride bulunulmuştur.

G.T.İ.P

EŞYANIN TANIMI

MENŞE ÜLKE

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (CIF%)

3907.69.00.00.00

Diğerleri

Kore Cumhuriyeti

1.Yıl

2. Yıl

%6,5

%6

Söz konusu Tebliğ’e ve ekine aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

2018/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemine İlişkin Tebliğ
 
Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.