Numara : 43
Tarih : 3.9.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/43

Konu: Masterbatch Cinsi Eşyaların Tarife Sınıflandırmasında Uyulması Gereken Kurallar Açıklanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28.08.2018 tarihli ve 36807041 sayılı Dağıtımlı Yazı ile;

  • 39 uncu Fasıl ve 38.12 tarife pozisyonu İzahname Notları, GYK 1 ile 3 gereği eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon ve esas niteliği veren madde göz önünde bulundurularak eşyanın içeriğinde 38.12 tarife pozisyonunda belirtilen amaçlar için kullanılabilmesine olanak sağlayan kimyasalların varlığının tespiti halinde anılan tarife pozisyonunda sınıflandırılması,
     
  • Bununla birlikte; 38.24 tarife pozisyonu tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarları içermekte olup, yukarıda yer verilen kriterler çerçevesinde 38.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılamayan, diğer amaçlarla katkı olarak kullanılan masterbatchlerin; tarife pozisyonu belirlenirken, 39 uncu Fasıl İzahname Notları, GYK 1 ile 3 gereği daha özel olarak yer aldığı 39 uncu Fasılda sınıflandırılması,
     
  • 32 nci Fasıla ilişkin İzahname ve Fasıl notları göz önüne alındığında; taşıyıcısı polimer olan organik/anorganik boyalar içeren ve esas işlevi plastik eşya üretimi sırasında plastik eşyaya katılarak renk kazandırmak olan masterbatchlerin 32 inci Fasılda sınıflandırılması

gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Masterbatch Cinsi Eşyaların Tarife Pozisyonunun Belirlenmesi

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.