Numara : 4
Tarih : 30.1.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/4

KONU: Yetkilendirilmiş Yükümlülerin izlenmesine ilişkin Soru Formu ve Yıllık Faaliyet Raporu hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan yazı ile yükümlü sertifikası sahipleri tarafından, soru formlarının sertifikalarının düzenlenme tarihinden itibaren üç yılda bir güncellenmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda; sertifikanın düzenlendiği tarih esas alınarak, her üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar soru formunun güncel halinin hazırlanması ve düzenlendikleri tarihi izleyen 15 gün içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, yıllık faaliyet raporunun usul ve esaslarına ilişkin düzenlemenin henüz yapılmadığından sadece soru formu güncellemesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yeterli olacağı duyurulmuştur.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesine İlişkin (Soru Formu ve Yıllık Faaliyet Raporu hk.)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.