Numara : 38
Tarih : 27.7.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/78

Konu: İhracatçı Beyanı'nın Eşya Faturasında Yazılması Hk.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25.07.2018 tarihli ve 16934678-724.01.02 sayılı cevaplı yazı ile, ihracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerinde yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı ve yapılacak beyanlarda “Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzası”nın bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İhrcataçı Beyanı’nın Eşya Faturasında Yazılması Hakkında Cevaplı Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.