Numara : 37
Tarih : 27.7.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/37

Konu: YYS Kapsamı Yıllık Faaliyet Raporları Hakkında Yazı Yayımlandı.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.07.2018 tarihli ve 52856264-106.03 sayılı Dağıtımlı Yazı ile yıllık faaliyet raporlarının;

1. 2015 ile 2017 takvim yılı içerisinde adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası,

a) 25 Haziran ve sonrasında düzenlenmiş kişilerden, sertifikanın düzenleme tarihi itibariyle son 12 aylık dönemi kapsayacak şekilde faaliyet raporlarını hazırlamaları ve süresi içerisinde ibraz etmeleri gerektiği,

b) 25 Haziran tarihinden önce düzenlenmiş kişilerden, 2018 yılı için anılan formatta faaliyet raporu ibraz etme zorunlulukları bulunmamakta olup izleyen yıllarda söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

2. 2013 ile 2015 takvim yılı içerisinde adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenen kişilerden, "20.09.2017-20.09.2018" dönemini kapsayacak şekilde hazırlanan faaliyet raporlarını en geç 25.12.2018 tarihine kadar ibraz etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

YYS Kapsamı Yıllık Faaliyet Raporları Hakkında Dağıtımlı Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.