Numara : 36
Tarih : 18.7.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/36

KONU: Expat Gümrük Rehberi Yayımlandı.

Expatlar tarafından yaşanılan bazı sorunlara ve çözümlerine ilişkin yol gösterici olunması amacıyla hazırlamış olduğumuz bu rehberde;  

  • Yolcu işlemleri ve yolcu muafiyetleri,
  • Yolcu beraberinde bulundurulabilecek Türk Lirası, döviz ve ziynet eşyası,
  • Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçlar,
  • Yurt dışındaki yerleşik vatandaşlar ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların, yabancı plakalı taşıtlarının Türkiye’ye getirilmesi,
  • Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali

konularında güncel ve kapsamlı bilgilere yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


Expat Gümrük Rehberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.