Numara : 34
Tarih : 26.6.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/34

Konu: A.B.D Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın, A.B.D menşeli olanlarının ithalatında %4 ila %70 oranlarında ek mali yükümlük tahsil edilmeye başlanmıştır.

Karar’ın Geçici maddesi uyarınca, Karar’ın yayım tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyan verilmesi halinde ek mali yükümlülük uygulanmayacaktır.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

A.B.D Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Dair Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.