Numara : 29
Tarih : 3.5.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/29

KONU: 2018/25 sayılı Araç Parçalarının Denetimi Tebliği Yayımlanmıştır.

02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

TAREKS sistemi üzerinden risk esaslı yapılacak denetimler için Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol sistemi uyarınca ithalatçıların kayıt yaptırmış olması ve firma adına en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerektiği ve A.TR Dolaşım Belgesi ile ithalatı yapılan ürünler için referans numarası doğrudan oluşturulurken, yapılan beyana göre risk esaslı olarak bazı ürünlerin fiili denetime yönlendirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)

Ek -1 Denetime Tabi Ürünler Listesi

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.