Numara : 23
Tarih : 16.4.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/23

KONU: İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarının Ayrı Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, e-fatura portalında, ihracatta e-fatura uygulamasında navlun ve sigorta tutarının ayrı gösterilmesinin zorunlu olmadığına ilişkin duyuru yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 2018/18 Sayılı Gümrük Sirkülerimizde, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura sitesinde yayımlanan duyuruya ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından güncellenen "E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"na göre, e-Faturada da navlun ve sigorta bedelinin kalemlere dağıtılarak veya ayrı olarak gösterilebilmesinin mümkün hale getirildiğini duyurmuştuk.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan duyuruda;

  • İhracatta e-Fatura uygulamasında navlun ve sigorta tutarının ayrı gösterilmesinin mükelleflerin ihracat e-faturası düzenlerken navlun ve sigorta bilgilerinin Gümrük Çıkış Beyannamesinde gösterimi sırasında sistemden hata almaması için önerilen alternatif bir yöntem olduğu,

  • Bu yöntemin tüm ihracat e-Faturası düzenleyen mükelleflerce kullanılmasının zorunlu olmadığı

  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca öngörülen tarihin (16 Nisan 2018) sadece bu uygulamayı kullanmak isteyen mükelleflerin uygulamaya geçebilecekleri tarih olarak belirlendiği

açıklanmıştır. 

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

GİB Duyurusu (16/04/2018)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.