Numara : 20
Tarih : 13.4.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/20

KONU: E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunun Güncellenerek Yayımlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından “E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”, 02.04.2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yayımlanmıştır.

Güncelleme uyarınca, İhracatta e-faturada teslim şeklinin  FOB olduğu durumlarda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılmaması, ancak, ihracatta e-faturada teslim şekli CIF olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılması gerektiği belirtilmiştir.

 
Söz konusu kılavuza aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.