Numara : 19
Tarih : 13.4.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/19

KONU: Ek Mali Yükümlülük Uygulamalarının Belirlenmesi Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.04.2018 tarihli ve 33217469 sayılı yazı ve 14.12.2017 tarihli ve 30270 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10926 sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ve 31.12.2017 tarihli ve 30287 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" da "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" (GTS) sütununun güncellenmesi nedeniyle uygulamada ortaya çıkan tereddütler giderilmiştir.

  • Ek Mali Yükümlülüğün tahsilinde İthalat Rejimi kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak,
  • Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki farkın,
  • Bangladeş ve Kamboçya için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile EAGÜ gümrük vergisi arasındaki farkın,
  • Pakistan için ise ülkemiz DÜ gümrük vergisinin

ek mali yükümlülük olarak tahsil edilmesi talimatlandırılmıştır.

Bunun yanı sıra, 2017/11168 sayılı BKK’da yer alan geçici madde hükmü; Karar ile gümrük vergisi yükselen eşyayı konu almakta, dolayısıyla gümrük vergisinde doğrudan bir artış veya GTS kapsamından çıkarılarak gümrük vergisinde dolaylı bir artış yapılmış bir eşyanın da geçici maddede belirtilen şartları taşıması durumunda, ithalatçı lehine olan hüküm dikkate alınarak, söz konusu BKK ile yürürlüğe konulan yüksek olan vergi yerine Kararın yayımından önce uygulanan düşük verginin tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu Dağıtım Yazısı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

33217469 sayılı Dağıtım Yazısı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.