Numara : 18
Tarih : 3.4.2018

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2018/18

KONU: İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarı Ayrı Gösterilebilecektir.

Bilindiği üzere, ihracatta e-fatura uygulamasında navlun ve sigorta ayrı gösterilememektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura sitesinde yayımlanan duyuruya ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından güncellenen "E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"na göre;

  • İhracatta e-faturada teslim şekli FOB olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılmaması,
  • Ancak ihracatta e-faturada teslim şekli CIF olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılması

gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca e-Faturada da navlun ve sigorta bedelinin kalemlere dağıtılarak veya ayrı olarak gösterilebilmesi de mümkün hale getirilmiştir.

Söz konusu uygulama, 16 Nisan 2018 tarihinde uygulamaya alınacaktır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.