Numara : 99
Tarih : 22.12.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/99

KONU: Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Yassı Çelik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Yürürlüğe Girmiştir.

29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile aşağıdaki tabloda GTİP’leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.


GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)

7208.51.20.10.11 

Sıcak hadde. rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd.

16,89%

7208.51.20.10.19

7208.51.20.90.11

Diğerleri

22,55%

7208.51.20.90.19

7208.90.80.10.11

Sıcak hadde. rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd.

16,89%

7208.90.80.10.12

7208.90.80.20.11

7208.90.80.20.12

7225.40.40.00.00

Diğerleri

22,55%

7225.99.00.00.10

7225.99.00.00.90

7211.13.00.11.00

Sıcak hadde. rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd.

16,89%

7211.13.00.19.00

7211.14.00.21.12

7211.14.00.29.11

Diğerleri

22,55%

7211.14.00.29.12

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.