Numara : 95
Tarih : 24.11.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/95

KONU: Faroe Adaları Menşeli Eşyalara Gümrük Vergi ve Tarım Payı Uygulaması Hk.

22.11.2017 tarihli ve 30248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10901 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile;

  • İthalat Rejim Kararına ekli I, II, III ve IV sayılı listelerde yer alan mallar ile 1 ila 24 fasıl arasında GTIP’I ve tanımı belirtilen eşyadan Faroe Adaları menşeli olanların ithalatında EFTA üyesi olanlara uygulanan gümrük vergileri ve varsa EFTA üyesi ülkelere uygulanan tarım payı uygulanacağı,
  • 25 ila 97 fasıl arasında GTIP’i ve tanımı belirtilen eşyalardan Faroe Adaları menşeli olanların ithalatında varsa gümrük vergisi ve tarım payı sıfır olarak uygulanacağı,
  • İlave Gümrük Vergilerinin Faroe Adaları menşeli eşyalar için uygulanmayacağı

bildirilmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/10901 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.