Numara : 92
Tarih : 24.11.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/92

KONU: Klima Cihazlarında Gümrük Vergisi Uygulaması Değiştirilmiştir.

22.11.2017 tarihli ve 30248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10798 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile İthalat Rejim Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gösterilen ürünlere ilişkin gümrük vergileri gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained) 0 0,3 0 0 0 0 2,2 (5)
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) 0 0,4 0 0 0 0 2,7 (6)

 

(5) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11.47 olarak uygulanır.
(6) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,97 olarak uygulanır.

Bu Kararın yürürlüğe girişinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya özet beyanın verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/10798 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.