Numara : 91
Tarih : 24.11.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/91

KONU: 2017/10873 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

21.10.2017 tarihli ve 30247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10873 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı Listede yer alan Sanayi ürünlerinin Karar ekindeki (Ek II) ürünler hariç, Singapur menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacaktır. İthalat Rejimi Kararına ekli I, III ve IV sayılı listelerde belirtilen ürünlerin Singapur menşeli olanlarının ithalatında Karar ekinde bildirilen Gümrük vergisi oranları uygulanacaktır. İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Singapur menşeli eşyalar için uygulanmayacaktır.

 
Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/10873 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.