Numara : 107
Tarih : 28.12.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/107

KONU: İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Usul ve Esasları Belirlenmiştir.

27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/3 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği ile İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Kullanıcıların elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanır. 1 Nisan tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmez.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorum