Numara : 105
Tarih : 28.12.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/105

KONU: Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yeniden Düzenlenmiştir.

23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tebliğin 1 ve 2 no.lu eklerinde yer alan Asgari Ücret Tarifeleri yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre Tebliğ’in 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 "b) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.”

Ayrıca, bir takvim yılındaki ihracat işlemlerinde ihracat beyanname sayısı 1500’ü aştığında %25 oranında yapılan indirim için asgari sayı 1000’e düşürülmüştür.

Diğer taraftan, İTH-10 kodlu “İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72’nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,  74’üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76’ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşyanın İthalat İşlemleri” için CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme yerine sabit ücret belirlenmiştir.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ ve Asgari Ücret Tarifesine ilişkin EK–1 ve EK-2'ye aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - (EK – 1 ve EK - 2)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.