Numara : 103
Tarih : 22.12.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/103

KONU: Gümrük Kanunu Ve Yönetmeliğindeki Bazı Tutarlar Yeniden Değerleme Oranına Göre 2018 Yılı İçin Değiştirilmiştir.

14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 146 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %14,47 olarak belirlendiğinden Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan usulsüzlük cezası tutarı, çalışma ücretleri, geri verme ve kaldırma işlemlerinde yetkili makamı belirleyen limitler değiştirilmiştir.

Buna göre, Gümrük Kanunu 241/1 cezası 01.01.2018’den itibaren 105 TL olarak uygulanır. Fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL olarak uygulanır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:146)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz