Numara : 71
Tarih : 24.11.2015

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/72

KONU: 0802.31 ve 0802.31 G.T.İ.P. Numaralı Eşyalara İlişkin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir.

18.11.2015 tarihli 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8214 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 20.12.1995 tarihli 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda G.T.İ.P.leri belirtilen eşyalara ilişkin 3 numaralı dipnot yeniden düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA

GÜR.

B-HER

G.KORE

D.Ü.

0802.31.00.00.00

Kabuklu 

43,2

43,2

0

43,2

43,2

0802.32.00.00.00

Kabuksuz 

43,2

43,2

0

43,2

43,2

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.