GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 

NO: 2015/65

 

KONU: Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır.

 

5 Kasım 2015 tarihli ve 29523 sayılı Resmi Gazete’de çelik tel ithalatında tarife kontenjanı açan 2015/8188 sayılı “Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” yayımlandı.

 

Buna göre, 7217 tarifesi altında yer alan çelik tellerin ithalatında 6.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisi %0 uygulanacaktır. Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenecektir.


Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:                        


Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında BKK


Saygılarımızla.


Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.