GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/64

KONU: 21.12.2015 Tarihinde Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Herhangi Bir Süre Uzatımı Yapılmayacaktır.

Gümrük işlemlerine ilişkin elektronik ortamda beyanda bulunmayı sağlayan “Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi” uygulamasının 21 Aralık 2015 tarihinde başlayacağını 2015/61 No.lu sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Bu defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 4.11.2015 tarih ve 73421605/161.99 sayılı yazısında, konuya ilişkin süre uzatması yapılmayacağı vurgulanarak, 21 Aralık 2015 tarihinde uygulama başladığında onaylanmamış firmaların ve müşavirlerin BİLGE sisteminde Detaylı Beyan Modülünde beyanda bulunmasının mümkün olmayacağı, işlemlerin devamı açısından herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla firma ve vekâletlere ilişkin kayıt ve onay işlemlerinin tamamlanmış olması uyarısı yapılmıştır.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilişkin Dağıtımlı Yazı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.