Numara : 61
Tarih : 21.10.2015

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/61

KONU: 21.12.2015’te Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Kayıt ve Onay İşlemlerinin Tamamlaması. 

Hatırlanacağı üzere, 20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yükümlü kayıt ve takip sistemine ilişkin "1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi)" yayımlanmıştı.

 

Tebliğ ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt işlemleri 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren başlanmıştı.


Daha sonra 18 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile sistemin uygulanması 21 Aralık 2015 tarihine ertelenmişti.


Bu defa, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 19.10.2015 tarih ve 11140754 sayılı yazısında, sistemin pilot uygulama olarak başlatıldığını, gerek pilot uygulama sonuçlarında gerekse YKTS sistemi üzerinde yapılan sorgulamada büyük sayıda onaylanmamış firma ve vekâlet bulunduğu ve hala sisteme hiç kaydı yapılmamış firmalar bulunduğu; 21 Aralık 2015 tarihinde uygulama başladığında onaylanmamış firmaların ve müşavirlerin BİLGE sisteminde Detaylı Beyan Modülünde beyanda bulunmasının mümkün olmayacağı belirtilerek, işlemlerin devamı açısından herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla firma ve vekâletlere ilişkin kayıt ve onay işlemlerinin tamamlanmış olmasının uyarısı yapılmıştır.


Söz konusu Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


Yükümlü Kayıt veTakip Sistemi


Saygılarımızla.


Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.