Numara : 60
Tarih : 20.10.2015

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/60

KONU: BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde Yer Alan "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında Düzenleme Yapıldı.

Bilindiği üzere, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde genel ve kalem ekranlarında bulunan finansal bilgilerde; “Fatura”, “Navlun”, “Sigorta” ve “Yurt Dışı Diğer” alanları mevcut bulunmaktadır.


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 12.10.2015 tarihinde yayımlanan 2015/13 sayılı genelge ile BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde yer alan "Yurt Dışı Diğer" olarak tanımlanan alana girilecek verilerin etkin kullanılabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.


Buna göre;  “Yurt Dışı Diğer” olarak tanımlanan giderlerin:


  • Komisyon ve Tellaliye

  • Demuraj Giderleri

  • Royalti Lisans

  • Faiz Masrafları

  • Diğer

alanlarında beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen masraf unsurlarından herhangi birinin mevzuat gereği gümrük kıymetine değil de, ÖTV ve KDV matrahına girmesi gerektiği durumlarda bu masraf unsuru yurt içi diğer alanında beyan edilmeye devam edilecektir.

 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz

 

“Yurt DışıDiğer" alanı hakkında düzenlemeye ilişkin 2015/13 sayılı Genelge

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.