Numara : 59
Tarih : 19.10.2015

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/59

KONU: Dahilde İşleme İzinlerinde İkincil İşlem Görmüş Ürün ve Fire Oranları Hakkında Genelgede Değişiklik Yapıldı.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 09.10.2015 tarihinde yayımlanan 2015/21 sayılı genelge ile Dahilde İşleme İzni ile ilgili olarak yapılacak işlemlere ilişkin 2010/6 sayılı Genelge’nin 5 inci maddesinin son paragrafında değişiklik yapılmıştır.


Yapılan değişiklik uyarınca; deri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasında (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar  (LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere). Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen İhracat: 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin 8 ve 9 uncu maddelerinde (hammadde-mamul ürün için) belirlenen fire ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin azami/asgari oranlar dikkat alınacaktır.

 

Söz konusu düzenleme, bir önceki haliyle karşılaştırılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektörü ile ilgili olarak, anılan Tebliğ'in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması işlemi ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması için %3 fire uygulanır, diğer işlemler için fire uygulanmaz.

"-Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe, anılan Tebliğ'in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması faaliyetlerinde azami %3 fire uygulanır, diğer işlemler için fire uygulanmaz. Ancak, deri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe mezkur Tebliğin 14/1-ı maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde, Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen İhracat: 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin 8 ve 9 uncu maddelerinde (hammadde-mamul ürün için) belirlenen fire ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin azami/asgari oranlar dikkat alınır.

 

 İlgili Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

2015/21 sayılıGenelge

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.