GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2014/5

KONU: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1) Yayımlandı.

31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1) yayımlandı.

26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, ek-1’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2014 yılına ait kotaların dağıtımı, ek-1’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılacaktır.

2014 yılına ait kota miktarları

(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin Ek IA'sında

Gösterilmiştir)

Ölçü

2014

Talep Edilebilecek

Ülke adı

Kategori

Birimi

Kota Seviyesi

Azami Miktar

Kuzey Kore

1

kg

13.000

4.000

2

kg

15.000

5.000

3

kg

5.000

2.500

4

adet

29.000

8.500

5

adet

12.000

4.000

6

adet

14.000

4.000

7

adet

9.000

3.000

8

adet

13.000

4.000

9

kg

7.000

2.500

12

çift

129.000

20.000

13

adet

151.000

20.000

14

adet

9.000

3.000

15

adet

11.000

3.500

16

adet

6.000

2.500

17

adet

5.000

2.500

18

kg

6.000

2.500

19

adet

41.000

10.000

20

kg

14.000

4.000

21

adet

20.000

7.500

24

adet

26.000

8.000

26

adet

17.000

5.000

27

adet

17.000

5.000

28

adet

29.000

8.500

29

adet

8.000

3.000

31

adet

29.000

8.500

36

kg

9.000

3.000

37

kg

36.000

10.000

39

kg

5.000

2.500

59

kg

47.000

10.000

61

kg

5.000

2.500

68

kg

8.000

3.000

69

adet

18.000

5.000

Kuzey Kore

70

çift

27.000

8.500

(devam)

73

adet

9.000

3.000

74

adet

13.000

4.000

75

adet

5.000

2.500

76

kg

7.000

3.000

77

kg

2.000

1.000

78

kg

12.000

4.000

83

kg

3.000

1.500

87

kg

1.000

500

109

kg

2.000

1.000

117

kg

5.000

2.500

118

kg

2.000

1.000

142

kg

2.000

1.000

151 A

kg

2.000

1.000

151 B

kg

2.000

1.000

161

kg

15.000

5.000

Belarus

1

kg

44.000

10.000

(Beyaz Rusya)

2

kg

267.000

20.000

3

kg

31.000

5.000

4

adet

198.000

10.000

5

adet

81.000

10.000

6

adet

90.000

10.000

7

adet

64.000

10.000

8

adet

84.000

10.000

15

adet

47.000

10.000

20

kg

52.000

10.000

21

adet

84.000

10.000

22

kg

630.000

40.000

24

adet

126.000

10.000

26/27

adet

136.000

10.000

29

adet

22.000

5.000

67

kg

81.000

10.000

73

adet

31.000

5.000

115

kg

78.000

10.000

117

kg

1.900.000

50.000

118

kg

33.000

5.000